XtGem Forum catalog


10 Cara Setan Merangkap & Memusnahkan Manusia
ALLAH berfirman, bermaksud: "Syaitan memberikan janji dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, walhal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain daripada tipu daya belaka. Tempat mereka itu di neraka Jahanam dan mereka tidak memperoleh tempat untuk lari daripadanya." - (An-Nisa: 120-121). Suatu organ istimewa karunia Allah kepada setiap manusia ialah hati yang fitrah yang memliki tujuan untuk menerima petunjuk serta hidayah Allah. Hati juga sebenarnya mudah menerima nafsu yang datangnya dari syaitan. Berlumba-lumbalah malaikat dan syaitan untuk menguasai hati manusia. Syaitan akan bekerja keras siang dan malam semata- mata untuk menawan pemilik hati itu agar mereka melanggar perintah Allah. Beruntung golongan manusia yang berhasil menangkis godaan syaitan dan mengelakkan hati daripada dihuni syaitan. Seorang ulama pernah berkata: "Saya senantiasa berfikir dan memerhatikan, dari pintu mana syaitan menghasut dan menyesatkan manusia. Tiba-tiba saya dapati syaitan datang dari 10 pintu:
* Pertama ialah pintu kesombongan dan keangkuhan. Kedua sifat ini tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. Sudah merasakan dirinya cukup segalanya - dari status hidup hingga pada uang dan harta benda yang dimiliki hingga mendongakkan kepala ke langit tanpa mempedulikan orang di sekitarnya.
* Pintu kedua ialah melalui sifat bakhil dan pelit. Harta benda atau uang adalah kurniaan Allah kepada hamba-Nya. Harta benda yang dimiliki adalah suatu amanah dan tanggungjawab yang perlu diurus dan dibelanjakan sewajarnya, manusia yang suka menyimpan harta kerana takut akan kehabisan dan tidak sanggup mengeluarkan sebahagiannya ke jalan yang hak seperti berzakat dan membelanjakan ke jalan yang bermanfaat yang lainnya pasti tidak akan mendapat keberkatan dan rahmat Allah walaupun dianugerahi nikmat melimpah ruah oleh Allah.
* Ketiga ialah melalui sifat takabur yang akan hadir dalam diri seseorang apabila dia merasakan dirinya sudah lengkap memiliki segalanya lalu dia mulai merasa tinggi diri terhadap orang di sekelilingnya
* Pintu keempat melalui sifat ria dan suka dipuji. Dengan derajat dan ilmu yang dimiliki itu, manusia lupa diri akan asal usulnya. Mereka mula memandang kecil dan remeh kepada orang lain karena menganggap mereka semuanya lemah dan tidak akan mampu.
* Sifat kelima sifat hasut dan dengki. Islam amat membenci umatnya yang mempunyai perasaan dengki kepada orang lain karena iri kepada kelebihan dan kepandaian yang diberikan Allah kepada seseorang yang lain.
* Pintu keenam ialah melalui sifat suka memandang remeh kepada orang lain.
* Pintu ketujuh ialah menerusi sifat ujub atau bangga diri. Orang yang mudah membangga diri sendiri sebenarnya dialah orang yang tidak mempunyai apa-apa.
* Pintu kedelapan ialah melalui sifat suka bersenang senang. Manusia yang lebih gemar bersenang senang biasanya mudah alpa dengan kesenangan dan kemewahan yang dikurniakan,
* Sifat kesembilan yang menjadi pintu bagi laluan syaitan ialah sifat suka berangan-angan. Islam amat antisifat malas.
* Pintu terakhir yang menjadi laluan syaitan ialah melalui sifat suka berburuk sangka. Meletakkan anggapan buruk terhadap seseorang amat dibenci agama. Seseorang yang sengaja berprsangka dan atau menuduh orang lain melakukan perbuatan tidak baik tanpa bukti dan kebenaran akan dilaknati Allah. Sesungguhnya kecintaan manusia terhadap 10 sifat yang dinyatakan itulah sebenarnya yang membawa kesesatan kepada manusia di dunia ini. Apabila hati sudah bertaut dengan 10 sifat diatas akan mudahlah syaitan menyesatkan manusia daripada jalan yang lurus. Berlindunglah selalu daripada bisikan syaitan dengan sentiasa menyebut: "Aku berlindung kepada allah dari godaan syaitan yang terkutuk." Kita juga dianjurkan selalu berdoa dengan menyebut: "Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan selepas Engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Memberi (kurnia)." - (Al-Imran)
* Pintu terakhir yang menjadi laluan syaitan ialah melalui sifat suka berburuk sangka. Meletakkan anggapan buruk terhadap seseorang amat dibenci agama. Seseorang yang sengaja berprsangka dan atau menuduh orang lain melakukan perbuatan tidak baik tanpa bukti dan kebenaran akan dilaknati Allah. Sesungguhnya kecintaan manusia terhadap 10 sifat yang dinyatakan itulah sebenarnya yang membawa kesesatan kepada manusia di dunia ini. Apabila hati sudah bertaut dengan 10 sifat diatas akan mudahlah syaitan menyesatkan manusia daripada jalan yang lurus. Berlindunglah selalu daripada bisikan syaitan dengan sentiasa menyebut: "Aku berlindung kepada allah dari godaan syaitan yang terkutuk." Kita juga dianjurkan selalu berdoa dengan menyebut: "Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan selepas Engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Memberi (kurnia)." - (Al-Imran)

<<BACK