10.Bab Ketujuh: Tentang Akal
BAB KETUJUH :Tentang Akal. Kemuliaan Akal.Hakikat Akal. Bahagian-bahagian Akal.

PENJELASAN : Tentang Kemuliaan Akal.
Ketahuilah, bahwa persoalan ini sebetulnya, tidak berhajat untuk bersusah-payah menjelaskannya, Lebih-lebih lagi sudah jelas kemuliaan ilmu sebelum dijelaskan kemuliaan akal ini.
Akal adalah sumber ilmu, tempat timbul dan sendi ilmu. Ilmu itu, berlaku dari akal, sebagaimana berlakunya buah-buahan dari pohon kayu, sinar dari matahari dan penglihatan dari mata.
Bagaimanakah akal itu tidak mulia, sedang dia adalah jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat? Atau bagaimanakah diragukan tentang kemuliaan akal itu, sedangkan hewan dalam kepicikan tamyiznya (sifat hewan dapat membedakan sesuatu), merasa kecut terhadap akal. Sehingga seekor hewan yang bertubuh besar, berkeberanian luar biasa dan bertenaga kuat, apabila melihat rupa manusia lalu merasa kecut dan takut. Karena dirasakannya manusia itu akan menggagahinya, karena keistimewaannya memperoleh helah dan daya-upaya.
Dari itulah bersabda Nabi صلى الله عليه وسلم
قال صلى الله عليه وسلم: الشيخ في قومه كالنبي في أمته
(Asy-syaikhu fii qaumihii kannabiyyi fii ummatih).
Artinya : "Seorang Syeh (kepala) pada kaumnya adalah seperti nabi pada ummatnya(1)
Tidaklah yang demikian, karena syeh itu banyak hartanya, besar tubuhnya dan lebih kekuatannya. Tetapi adalah karena lebih pengalamannya sebagai hasil dari akalnya.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1. Dirawikan ibnu.Hibban dari Ibnu Umar dan Abu Manshur Ad- Dailami dan Abi Rafi dengan sanad dla'if.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Karena itulah anda melihat, orang Turki, orang Kurdi, orang Arab yang bodoh dan orang-orang lain, meskipun tingkatannya mendekati dengan hewan, adalah dengan tabiatnya memuliakan syeh-syehnya.
Dari itu, ketika kebanyakan orang-orang yang ingkar mau membunuh Rasulullah صلى الله عليه وسلم maka tatkala pandangan mereka jatuh pada Nabi صلى الله عليه وسلم dan gemetar mereka dengan sinar wajahnya yang mulia, lalu timbullah ketakutan di hati mereka. Kelihatan kepada mereka suatu yang bersinar gilang- gemilang atas keelokan wajahnya dari nur kenabian. Meskipun itu adalah suatu kebathinan dalam diri Nabi صلى الله عليه وسلم .sebagaimana kebathinannya akal.
Kemuliaan akal itu dapat diketahui dengan mudah. Hanya maksud kami di sini hendak membentangkan hadits-hadits dan ayat-ayat yang menyebutkan kemuliaan akal itu.
Allah Ta'ala menamakan akal itu dengan "nur", pada firmannya :
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ
(Allaahu nuurus-samaawaati wal- ardli matsalu nuurihii kamisykaa- tin).
Artinya : "Allah pemberi "nur" bagi langit dan bumi. Bandingan "nur"Nya adalah seperti satu kurungan pelita................ " (S. An- Nur, ayat 35).
Dan Allah Ta'ala menamakan ilmu yang diperoleh dari akal itu "ruh, wahyu dan hidup.
Berfirman Allah Ta'ala :
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا
(Wa kadzaalika auhainaa ilaika ruuhan min amrinaa).
Artinya : "Begitulah Kami wahyukan kepada engkau رُوحً r u h itu dengan perintah Kami": (S. Asy-Syura, ayat 52).
Dan berfirman Allah swt. :
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
(Awaman kaana maitan fa- ahyainaahu wa ja'alnaa lahuu nuuran yamsyii bihii finnaasi).
Artinya :"Apakah orang-orang yang sudah mati, kemudian Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dengan itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia " . (S. Al-An'am, ayat 122). Di mana Al-Qur'an menyebutkan an-nur (cahaya) dan adh-dhulmah (gelap), maka maksudnya adalah ilmu pengetahuan dan kebodohan, seperti firmanNya :
يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
(Yukhrijuhum minadh dhulumaati ilan nuur).
Artinya :"Dikeluarkan mereka oleh Tuhan dari kegelapan (kebodohan) kepada nur-cahaya (ilmu pengetahuan)". (S.Al- Baqarah, ayat 257).
Dan bersabda Nabi. صلى الله عليه وسلم .
: وقال صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم واعلموا أن العاقل من أطاع الله وإن كان دميم المنظر حقير الخطر دنىء المنزلة رث الهيئة وأن الجاهل من عصى الله تعالى وإن كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة فصيحا نطوقا فالقردة والخنازير أعقل عند الله تعالى ممن عصاه ولا تغتر بتعظيم أهل الدنيا إياهم فإنهم من الخاسرين " Wahai manusia! Pakailah akal untuk mengenai Tuhanmu! Nasehat- menasehatilah dengan menggunakan akal, niscaya kamu ketahui apa yang diperintahkan kepadamu dan apa yang dilarang! Ketahuilah bahwa akal itu menolong kamu di sisi Tuhanmu! Ketahuilah bahwa orang yang berakal ialah orang yang menta'ati Allah, meskipun mukanya tidak cantik, dirinya hina, kedudukannya rendah dan bentuknya buruk. Dan orang yang bodoh ialah orang mendurhakai Allah Ta'ala, meskipun mukanya cantik, dia orang besar, kedudukannya mulia, bentuknya bagus, lancar dan pandai berbicara. Beruk dan khinzir lebih berakal pada sisi Allah Ta'ala daripada orang yang mendurhakaiNya. Engkau jangan tertipu dengan penghormatan penduduk dunia kepadamu, sebab mereka itu termasuk orang yang merugi". (1)
Bersabda Nabi saw. :
أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم على منك بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب
"Yang mula pertama dijadikan oleh Allah, ialah akal.
Maka berfirman Allah kepadanya : "Menghadaplah!". Lalu menghadaplah dia. Kemudian Allah berfirman kepada akal : "Membelakang-lah?'. Lalu membelakanglah dia. Kemudian berfirman Allah Ta'ala : "Demi kemuliaanKu dan demi kebesaranKu! Tidak Aku jadikan suatu makhlukpun yang lebih mulia pada sisiKu selain engkau. Dengan engkau Aku mengambil, dengan engkau Aku memberi,
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1. Dirawikan Dawud bin AI Majar dari Abi Hurairah.
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Bersabda Nabi saw. :
أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم على منك بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب
"Yang mula pertama dijadikan oleh Allah, ialah akal.
Maka berfirman Allah kepadanya : "Menghadaplah!". Lalu menghadaplah dia. Kemudian Allah berfirman kepada akal : "Membelakang-lah?'. Lalu membelakanglah dia. Kemudian berfirman Allah Ta'ala : "Demi kemuliaanKu dan demi kebesaranKu! Tidak Aku jadikan suatu makhlukpun yang lebih mulia pada sisiKu selain engkau. Dengan engkau Aku mengambil, dengan engkau Aku memberi,
dengan engkau Aku memberi pahala dan dengan engkau Aku memberi siksaan". (1)
Kalau anda bertanya, akal itu kalau dia sifat ('aradh), maka bagaimanakah dijadikan sebelum tubuh? Dan kalau dia zat (jauhar), maka bagaimanakah jauhar berdiri sendiri dan tidak berpihak?
Ketahuilah kiranya, bahwa ini sebahagian dari ilmu mukasyafah. Maka tidak layak diterangkan dengan ilmu mu'amalah. Dan maksud kami sekarang menerangkan ilmu mu'amalah.
Dari Anas ra. bahwa dia menerangkan : "Suatu rombongan memujikan seorang laki-laki di sisi Nabi saw. dengan bersangatan sekali. Lalu Nabi menegur : "Bagaimanakah akal orang itu?".
Menjawab rombongan tadi : "Kami menerangkan kepada engkau, tentang kesungguhannya pada beribadah dan bermacam-macam kebajikan lain. Dan engkau menanyakan kami tentang akal?
Maka menjawab Nabi saw. : إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات الزلفى من ربهم على قدر عقولهم "Sesungguhnya orang bebal itu memperoleh lebih banyak dengan kebodohannya daripada kedhaliman orang yang dhalim. Sesunguhnya pada hari esok, terangkatlah hamba Allah itu ke tingkat tinggi pada sisi Tuhannya menurut tingkat akal pikirannya". (2)
Dari Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله
(Maktasaba rajulun mitsla fadlli 'aqlin yahdii shaahibahu ilaa hudan wa yarudduhu 'an radan wa maa tamma iimaanu 'abdin wa lasta-qaama diinuhu hattaa yakmula 'aqluhu). Artinya : "Tidak adalah usaha seseorang seperti keutamaan akal, yang memberi petunjuk kepada yang empunya akal itu kepada petunjuk dan menarikkannya dari jalan yang hina. Tidak sempurnalah iman seseorang dan tidak berdiri tegak agamanya sebelum akalnya itu sempurna". (3)
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1.Dirawikan At Tabrani dari Abi Amamah dengan Isnad Dla'if
2.Dirawikan Ibnul Mahbar Dan At Tirmidzi Secara Ringkas
3.Dirawikan Ibnul Mahbar dari Umar.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Bersabda Nabi صلى الله عليه وسلم
إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى يتم عقله فعند ذلك تم إيمانه وأطاع ربه وعصى عدوه إبليس
(Innar rajula layudriku bihusni khuluqihi darajatash shaaimil qaa-i-mi wa laa yatimmu Iirajulin husnu khuluqihi hattaa yatimma 'aqlu-hu fa-'inda dzaalika tamma iimaanuhu wa athaa'a rabbahu wa 'ashaa 'aduwwahu ibliis).Artinya : "Seseorang akan mengetahui dengan kebagusan budinya derajat orang yang berpuasa dan menegakkan shalat. Dan tidaklah sempurna kebagusan budi seseorang, sebelum sempurna akalnya. Ketika itu, barulah sempurna imannya. Ia menta'ati Tuhannya dan mendurhakai musuhnya Iblis".(1)
Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم .bersabda : لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته أما سمعتم قول الفجار في النار" T iap- tiap sesuatu itu mempunyai tiang. Tiang orang mu'min ialah akalnya. Menurut tingkat akalnya, beradalah ibadahnya. Apakah kamu tidak mendengar perkataan orang-orang dhalim dalam neraka: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير = الملك: 10 "Jikalau adalah dahulu kami mendengar atau kami berakal, maka tidaklah kami ini menjadi isi neraka (2)

Dari Umar ra. bahwa Umar bertanya kepada Tamim Ad-Dari : "Apakah yang mulia padamu?". Menjawab Tamim : "Akal !".
Maka menyambung Umar : "Benar engkau! Aku telah bertanya kepada Kasulullah saw. seperti yang aku tanyakan kepadamu tadi. Maka menjawab Nabi saw. seperti yang kamu jawab. Kemudian bersabda Nabi صلى الله عليه وسلم .: " Bahwa aku telah bertanya kepada Jibril as. : "Apakah yang mulia'Jibril as. menjawab : العقل"Akal!". (3)
Dari Al-Barra bin 'Azib ra., di mana Al-Barra' berkata : "Pada suatu hari banyaklah persoalan yang diajukan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم .Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjawab : فقال يا أيها الناس إن لكل شيء مطية ومطية المرء العقل وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلا "Hai Manusia! Tiap- tiap sesuatu itu ada kenderaannya. Dan kenderaan manusia itu akalnya. Yang terbaik dalil dan pengetahuan dengan keterangan, ialah yang terlebih dari kamu akalnya".
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1.Dirawikan Ibn Mahbar dari Amr Bin Syuib
2.Dirawikan Ibn Mahbar dari Abi Said
3.Dirawikan Ibnu Mahbar dari Umar R.a
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Dari Abu Hurairah ra. bahwa Abu Hurairah menerangkan : "Tatkala Nabi صلى الله عليه وسلم kembali dari perang Uhud, lalu mendengar orang banyak berkata satu sama lainnya : "Si Anu lebih berani dari si Anu. Si Anu menderita yang tidak pernah dideritai orang lain dan begitu-lah seterusnya .
Maka menjawab Nabi صلى الله عليه وسلم .: "Adapun si Ini, maka tak adalah pengetahuanmu padanya". ....Bertanya orang banyak :
Mengapa begitu ya Rasulullah?".
إنهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم فأصيب منهم من أصيب على منازل شتى فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم Menjawab Nabi saw. : "Mereka itu berperang menurut akal yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kemenangan dan niatnya adalah sekedar akalnya. Diberikan akal orang-orang yang diberikan dari mereka, pada tingkat yang bermacam- macam, Maka pada hari qiamat nanti mereka membagi-bagikan tingkat itu menurut tingkatan niatnya dan akalnya". (1)
Dari Al-Barra' bin 'Azib, bahwa Nabi saw. bersabda : جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل وجد المؤمنون من بني آدم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلا "Bersungguh- sungguh para malaikat dan rajin menta'atiAllah Ta'ala dengan akal. Dan bersungguh-sungguh orang mu'min dari anak Adam, menurut kadar akalnya. Yang paling banyak berbuat amal dengan menta'ati Allah, ialah mereka yang paling sempurna akalnya (2) وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله بم يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل قلت وفي الآخرة قال بالعقل قلت أليس إنما يجزون بأعمالهم فقال صلى الله عليه وسلم : يا عائشة وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم وبقدر ما عملوا يجزون Dari 'Aisyah ra. bahwa 'Aisyah mengatakan : "Aku bertanya : "Wahai Rasulullah! Dengan apakah manusia memperoleh kelebihan di dunia?".
Menjawab Nabi صلى الله عليه وسلم "Dengan akal!".
Lalu aku bertanya lagi: "Di akhirat?".
Menjawab Nabi صلى الله عليه وسلم .: "Dengan akal!"
Bertanya aku lagi : "Bukankah mereka dibalas dengan sebab amal nya?".
Menjawab Nabi صلى الله عليه وسلم .: "Hai 'Aisyah! Adakah mereka itu beramal, selain sekedar akal yang dianugerahkan Tuhan kepadanya? Maka menurut kadar akal yang diperoleh mereka, begitulah adanya amal mereka. Dan menurut kadar amal itu, mereka diberi balasan'.' (3)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الل ه صلى الله عليه وسلم : لكل شيء آلة وعدة وإن آلة المؤمن العقل ولكل شيء مطية ومطية المرء العقل ولكل شيء دعامة ودعامة الدين العقل ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل ولكل قوم داع وداعى العابدين العقل ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل ولكل أهل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل ولكل امرىء عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصديقين الذيينسبون إليه ويذكرون به العقل ولكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل
Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Ibnu Abbas berkata :"Telah bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------
1.Dirawikan Ibnut Mahbar dari Abi Hurairah.
2.Dirawikan Ibnul Mahbar dari Albarra bin 'Alib.
3.Dirawikan Ibnul Mahbar dari 'Aisyah.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الل ه صلى الله عليه وسلم : لكل شيء آلة وعدة وإن آلة المؤمن العقل ولكل شيء مطية ومطية المرء العقل ولكل شيء دعامة ودعامة الدين العقل ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل ولكل قوم داع وداعى العابدين العقل ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل ولكل أهل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل ولكل امرىء عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصديقين الذيينسبون إليه ويذكرون به العقل ولكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل
Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Ibnu Abbas berkata :"Telah bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم.
"Tiap-tiap sesuatu itu mempunyai alat dan perkakas. Dan alat bagi orang mu'min ialah akal. Tiap-tiap sesuatu itu mempunyai kenderaan. Dan kenderaan manusia itu, ialah akal. Tiap-tiap sesuatu itu mempunyai tiang. Dan tiang agama itu ialah akal. Tiap-tiap kaum itu, mempunyai tujuan. Dan tujuan bagi hamba Allah ialah akal. Tiap-tiap kaum itu, mempunyai penyeru. Dan yang menyerukan orang-orang yang beribadah itu ialah akal. Tiap- tiap saudagar itu mempunyai harta kekayaan. Dan harta kekayaan orang yang rajin itu ialah akal. Tiap-tiap keluarga dari suatu rumah tangga itu ada yang membelanjainya. Dan yang membelanjai rumah tangga orang shiddiqin (orang-orang yang benar-benar membenarkan agama) itu, ialah akal. Tiap-tiap yang runtuh itu ada bangunannya. Dan bangunan akhirat itu ialah akal. Tiap-tiap manusia itu mempunyai kesudahan yang disandarkan dan diingatkan. Dan kesudahan bagi shiddiqin, yang disandarkan dan diingatkan, ialah akal. Tiap-tiap perjalanan itu mempunyai rumah kecil tempat perhentian. Dan rumah kecil tempat perhentian bagi orang mu'min itu ialah akal".. (1)
Bersabda Nabi saw. : إن أحب المؤمنين إلى الله عز وجل من نصب في طاعة الله عز وجل ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نفسه فأبصر وعمل به أيام حياته فأفلح وأنجح "Orang mu'min yang paling dikasihi Allah, ialah orang yang tegak berdiri dalam menta'atiNya, memberi nasehat kepada hambaNya, sempurna akalnya dan menasehati dirinya, lalu ia dapat melihat yang benar. Dan mengerjakan amal selama hidupnya, maka ia memperoleh keuntungan dan mendapat kemenangan (2)
Bersabda Nabi' saw. : إن أحب المؤمنين إلى الله عز وجل من نصب في طاعة الله عز وجل ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نفسه فأبصر وعمل به أيام حياته فأفلح وأنجح "Yang paling sempurna akal diantara kamu ialah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala dan yang paling baik perhatiannya tentang apa yang disuruh dan dilarang Allah, meskipun sedikit berbuat amalan sunat ". (3)
PENJELASAN: Hakikat Akal. Dan bahagian-bahagian Akal.
Ketahuilah, bahwa berbeda pendapat orang tentang batas akal dan hakikatnya. Kebanyakan mereka melupakan bahwa nama tersebut dipakai kepada bermacam-macam arti. Itulah yang menjadi sebab perbedaan pendapat tadi.
Kebenaran yang menyingkap tutup mengenai akal itu ialah bahwa akal adalah suatu nama yang dipakai berserikat kepada empat arti, sebagaimana umpamanya nama mata dipakai kepada bermacam-macam arti.
Dan apa yang berlaku tentang ini, maka tidaklah wajar dicari untuk semua bahagiannya, suatu batas saja. Tetapi hendaklah masing- masing bahagian disendirikan menjelaskannya.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1.Dirawikan Ibnul Mahbar dari Ibnu Abbas.
2.Dirawikan Ibnul Mahbar dari Ibnu Umar.
3.Dirawikan Ibnul Mahbar dari Abi Qatadah
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Yang pertama : akal itu adalah suatu sifat yang membedakan manusia dari hewan. Dengan akal manusia bersedia untuk menerima berbagai macam ilmu nadhari (ilmu yang memerlukan pemikiran) dan untuk mengatur usaha-usaha yang pelik yang menghajati kepada pemikiran.
Akal itulah yang dimaksud oleh Al-Harts bin Asad Al-Muhasibi, di mana ia mengatakan tentang batas akal itu, yaitu : "Suatu gharizah (tabi'at) yang disediakan untuk mengetahui macam-macam ilmu nadhari".
Akal itu seolah-olah suatu nur (cahaya) yang dimasukkan ke dalam hati yang disediakan untuk mengetahui macam- macam hal.
Orang yang mengingkari apa yang tersebut di atas, tidak menginsa-fi, lalu mengembalikan akal itu kepada ilmu pengetahuan yang dharuri (yang tidak memerlukan pemikiran) semata-mata.
Orang yang melengahkan ilmu pengetahuan dan orang yang tidur, keduanya dinamakan berakal, melihat kepada adanya gharizah tersebut, serta tak adanya ilmu pengetahuan.
Sebagaimana hidup adalah suatu gharizah untuk menyediakan tubuh bagi gerakan biasa dan pengetahuan ke pancainderaan,maka demikian pulalah akal adalah suatu gharizah untuk menyediakan sebahagian hewan (manusia) buat memperoleh ilmu pengetahuan nadhari.
Sekiranya bolehlah disamakan insan dengan keledai tentang gharizah dan pengetahuan kepanca inderaan, maka dapatlah dikatakan, bahwa tak adalah perbedaan antara keduanya, selain bahwa Allah Ta'ala - menurut adat yang berlaku - menjadikan pada insan itu ilmu pengetahuan dan tidak dijadikanNya pada keledai dan hewan-hewan lain, niscaya sesungguhnya bolehlah disamakan antara keledai dan barang keras (jamad) itu pada kehidupan. Dan dikatakan bahwa tak ada perbedaan antara keledai dan barang jamad selain daripada Allah Ta'ala menjadikan pada keledai itu gerakan-gerakan tertentu sepanjang kebiasaan yang berlaku. Kalau diumpamakan keledai itu benda keras yang mati, niscaya haruslah dikatakan bahwa tiap-tiap gerakan yang terlihat padanya, maka Allah Ta'ala kuasa menjadikannya pada yang keras itu, menurut tertib (pengaturan) yang kelihatan.

Dan sebagaimana harus dikatakan bahwa tak adalah perbedaan bagi benda keras (jamad) mengenai gerakan, selain dengan gharizah yang tertentu, maka dikatakanlah bahwa gharizah itulah hidup.
Demikian jugalah perbedaan insan dengan hewan tentang mengetahui ilmu pengetahuan nadhari dengan suatu gharizah yang disehut akal Maka akal itu adalah seperti cermin yang berbeda dengan benda-benda lain dalam segi memperlihatkan rupa dan warna, dengan suatu sifat yang khusus bagi cermin itu, yaitu sifat mengkilat.
Begitu juga mata, yang berbeda dengan dahi tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang ada pada mata, yang disediakan untuk melihat. Maka hubungan gharizah ini kepada ilmu pengetahuan adalah seperti hubungan mata kepada melihat. Hubungan Al-Quran dan syari'at kepada gharizah ini (akal) dalam segi mengantarkannya untuk membuka bermacam-macam ilmu pengetahuan, adalah seperti hubungan cahaya matahari kepada melihat.
Begitulah hendaknya dipahami gharizah akal ini.
Yang kedua : hakikat akal itu ialah ilmu pengetahuan yang timbul ke alam wujud pada diri anak kecil yang dapat membedakan tentang kemungkinan barang yang mungkin dan kemustahilan barang yang mustahil. Seperti mengetahui dua lebih banyak dari satu dan orang tidak ada pada dua tempat pada satu waktu. Inilah yang mendapat perhatian sungguh-sungguh dari sebahagian ulama ilmu kalam, yang menerangkan tentang batas akal itu, bahwa akal adalah sebahagian ilmu dlaruri (ilmu yang mudah yang tak memerlukan pemikiran). Seumpama mengetahui tentang kemungkinan barang yang mungkin dan kemustahilan barang yang mustahil. Dan hal itu betul pula, karena pengetahuan tersebut itu ada dan menamakan-nya akal memang jelas.
Yang tidak betul, ialah mengingkari gharizah itu dan mengatakan tidak ada. Yang ada, hanya pengetahuan itulah.
Yang ketiga : akal itu, ialah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dengan berlakunya bermacam-macam keadaan. Maka orang yang telah diperkokoh pemahamannya oleh pengalaman-pengalaman dan dicerdaskan oleh beberapa aliran, maka dikatakan orang itu biasanya berakal. Yang tidak bersifat dengan sifat tadi, maka dikatakan : orang bodoh, tak berketentuan, jahil.
Inilah macam yang lain dari ilmu pengetahuan yang dinamakan akal.
Yang keempat : bahwa kekuatan dari gharizah itu berpenghabisan sampai kepada mengetahui akibat dari segala hal dan mencegah hawa nafsu yang mengajak kepada kesenangan yang dekat dan menundukkannya.
Apabila telah berhasil kekuatan ini, maka orang yang mempunyai kekuatan tersebut din am akan berakal, di mana majunya dan mundumya adalah menurut yang dikehendaki pertimbangan mengenai akibat-akibatnya, tidak menurut hukum hawa nafsu yang dekat itu.
Ini juga adalah dari sifat-sifat khas manusia yang membedakan dia dari hewan yang lain.
Maka yang pertama di atas tadi, adalah asas, pokok dan sumber. Yang kedua adalah cabang yang lebih dekat kepada yang pertama. Yang ketiga adalah cabang bagi yang pertama dan kedua. Karena dengan kekuatan gharizah dan ilmu dlaruri itu, dapatlah diambil faedah segala ilmu pengalaman. Dan yang keempat, yaitu hasil yang penghabisan yaitu tujuan yang terjauh.
Maka dua yang pertama (yang pertama dan kedua) adalah dengan karakter (tabi'at). Dan dua yang penghabisan (yang ketiga dan keempat) adalah dengan diusahakan.
Dari itu bermadahlah Ali ra. :
Aku melihat akal itu dua,
menurut karakter dan yang didengar.
Tidak bergunalah yang didengar,
apabila yang karakter tidak ada.
Seperti tidaklah berguna matahari,
bila cahaya mata itu terlindungi.....................................
Yang pertama itu, itulah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم. :
ما خلق الله عز وجل خلقا أكرم عليه من العقل
(Maa khalaqallaahu Azza wa Jalla khalqan akrama 'alaihi minal aqli ).
Artinya : "Tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala suatu makhluk yang terlebih mulia padaNya, daripada akal". (1) Dan yang penghabisan, yaitu yang dimaksudkan dengan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم .:
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1.Dirawikan At-Tirmidzi dengan sanad dla'if dari Al-Hasan.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Dan yang penghabisan, yaitu yang dimaksudkan dengan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم .
والأخير هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا تقرب الناس بأبواب البر والأعمال الصالحة فتقرب أنت بعقلك
(Idzaa taqarraban naasu biabwaabil birr: wal a'-maalish- shaalihaati fataqarrab anta bi'aqlika). Artinya :"Apabila manusia itu mendekati Tuhan dengan pintu pintu kebajikan dan amal salih,maka engkau dekatilah Tuhan dengan akal- mu". (1)
Hadits inilah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi saw. kepada Abid-Darda' ra. : ازدد عقلا تزدد من ربك قربا "Bertambahlah akalmu supaya engkau bertambah dekat dengan Tuhanmu".
Berkata Abid-Darda' : "Demi ibu- bapaku ya Rasulullah! Bagaimanakah bagiku dengan yang demikian itu?".
Menjawab Nabi saw. : اجتنب محارم الله تعالى وأد فرائض الله سبحانه تكن عاقلا واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتنل في آجل العقبى بها من ربك عز وجل القرب والعز
Jauhilah semua yang diharamkan Allah, tunaikanlah segala yang diwajibkan Allah, maka adalah engkau orang yang berakal! Kerjakanlah segala amal salih, niscaya engkau bertambah tinggi dan mulia di dunia yang tidak lama ini. Dan engkau memperoleh padahari akhirat yang akan datang,dari Tuhan-mu 'Azza wa Jalla, akan kedekatan dan kemuliaan". (2)
Dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Umar, Ubai bin Ka'ab dan Abu Hurairah ra. datang kepada Rasulullah saw. seraya bertanya : "Ya Rasulullah! Siapakah yang terbanyak ilmu diantara manusia?".
Menjawab Nabi صلى الله عليه وسلم. : "Orang yang berakal!".
Bertanya mereka itu lagi : "Siapakah yang terbanyak berbuat ibadah?".
Menjawab Nabi صلى الله عليه وسلم : "Orang yang berakal!".
Bertanya mereka itu iagi : "Siapakah yang lebih utama diantara manusia?".
Menjawab Nabi صلى الله عليه وسلم : "Orang yang berakal!". Bertanya mereka itu lagi : "Bukankah orang yang berakal itu, orang yang sempurna kepribadiannya, yang terang kelancaran lidahnya, yang murah tangannya dan tinggi kedudukannya?".
Menjawab Nabi صلى الله عليه وسلم : "Kalaulah benar itu semuanya, tentu tidaklah kesenangan hidup dunia dan akhirat pada sisi Tuhanmu teruntuk bagi orang yang bertaqwa". (3)
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1 DlrawiKan Abu Na'im dari Ali, Isnad dla'if.
2 Dirawikan Ibnul Mahbar dari Al Harits bin Abl Usamah
3 Dirawikan Ibnu MahBar dari Sa id Bin Al Musayyab
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Orang yang berakallah yang taqwa, meskipun di dunia dia hina dan rendah.
Bersabda Nabi صلى الله عليه وسلم .pada hadits lain :
إنما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته
"Sesungguhnya yang berakal ialah orang yang beriman kepada Allah, membenarkan rasul-rasul Allah dan berbuat amalan ta'at kepada Allah (1)
Serupalah menurut asal bahasanya, nama "akal" itu diuntukkan kepada gharizah itu. Begitu juga menurut pemakaiannya. Dan sesungguhnya ditujukan kepada ilmu pengetahuan, adalah dari segi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hasil gharizah sebagaimana sesuatu itu dikenal dengan hasilnya. Maka dikatakanlah, ilmu itu ialah takut kepada Tuhan. Orang yang berilmu (alim ulama), ialah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka takut adalah buah dari ilmu. Lalu "akal" adalah sebagai perkataan yang dipinjam, dipergunakan bagi lain dari gharizah itu.
Tetapi maksud di sini tidaklah membahas bahasa. Yang dimaksudkan ialah bahwa bahagian yang empat itu ada. Dan nama "akal", itu ditujukan kepada semuanya. Dan tak adalah perbedaan pendapat tentang adanya semuanya, kecuali mengenai bahagian yang pertama (gharizah).
Yang benar, ialah adanya gharizah itu. Bahkan dialah yang pokok. Semua ilmu pengetahuan itu seolah-olah terkandung dalam gharizah itu menurut fithrah (kejadian manusia). Tetapi baru lahir kealam kenyataan, apabila telah berlaku sebab yang melahirkannya kealam wujud. Sehingga seakan-akan semua ilmu pengetahuan itu tidaklah merupakan sesuatu yang datang kepadanya dari luar. Dan seakan- akan ilmu-ilmu itu adalah yang tersembunyi pada fithrah, maka lahir kemudian kealam nyata.
Contohnya, adalah seperti air dalam bumi, lahir dengan dikorek sumur, berkumpul dan dapat diperbedakan dengan pancaindera. Tidaklah dengan didatangkan benda baru ke dalam bumi tadi.
Begitu juga minyak pada kelapa dan air mawar pada bunga mawar. Karena itu berfirman Allah Ta'ala :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1 Dirawikan Ibnul Mahbar dari Sa'ld bin Al-Musayyab, hadits mursal.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- (Wa idz akhadza rabbuka min Banii Aadama min dhnhnnrihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'alaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa).Artinya: "Dan ketika Tuhan kamu menjadikan turunan anak-anak Adam dari punggungnya dan Tuhan mengambil kesaksian dari mereka sendtri, kataNya;Bukankah Aku ini Tuhan kamu ?. Mereka menjawab : "Ya'" ( S. Al-A'raaf, ayat 172).
Yang dimaksudkan dengan itu ialah pengakuan jiwa mereka,tidak pengakuan lidah. Dalam pengakuan lidah, manusia itu terbagi, menurut lidah dan orangnya kepada yang mengaku dan yang mungkir.
Dari itu berfirman Allah Ta'ala :
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
(Wa lain sa-altahum man khalaqahum layaquulunnallaah).
Artinya :" Dan kalau engkau tanya akan kepada mereka. Siapakah yang menciptakan mereka? Sudah tentu mereka akan menjawab "Allah". (S. Az-Zukhruf, ayat 87).
Artinya :"Jika diperhatikan keadaan mereka, maka akan naik saksi-lah jiwa dan bathin mereka dengan yang demikian, sebagai fithrah kejadian, yang dijadikan Allah akan manusia dengan demikian".

Artinya : seluruh anak Adam itu dijadikan menurut fithrahnya, beriman kepada Allah 'Azza wa Jalla. Bahkan segala sesuatu itu diketahuinya menurut fithrahnya. Yakni fithrah itu sebagai yang menjamin karena dekat persediaannya untuk mengetahui itu.
Kemudian, tatkala adalah iman itu dipusatkan pada jiwa menurut fithrah, maka manusia itu terbagi kepada dua : orang yang berpaling dari Tuhan lalu lupa, yaitu orang-orang kafir : dan orang yang lambat terlintas di hatinya, tetapi teringat kemudian. Maka orang yang kedua ini, adalah seperti orang yang mempunyai ijazah, maka lupa di mana diletakkannya, kemudian dia teringat.
Dari itu berfirman Allah Ta'ala :
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
(La'allahum yatadzakkaruun).
Artinya :" Moga-moga mereka itu teringat". (S. Al-Baqarah, ayat 221).
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الألْبَابِ
(Wa liyatadzakkara ulul-albaab).
Artinya :" Dan supaya teringatlah orang-orang yang berakal".(S. Shad, ayat 29).
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ
(Wadz-kuruu ni'matallaahi 'alaikum wa miitsaaqahul-ladzii waa tsa-qakum bjh).
Artinya: "Dan kenangkanlah kurnia Tuhan kepada kamu dan ingatilah janji yang telah kamu ikat dengan Dia". (S. Al-Maidah, ayat 7).
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
(Wa laqad yassarnal qur-aana lidz-dzikri, fa-hal min muddakir).
Artinya : "Dan sesungguhnya Al- Qur'an itu Kami mudahkan untuk diingati, tetapi adakah orang yang mengambil pelajaran!".(S. Al-Qamar, ayat 17).
Menamakan yang semacam ini dengan peringatan, tidaklah begitu jauh untuk dipahami. Maka seakan-akan peringatan itu dua macam : semacam mengingati gambaran yang sudah ada di dalam hati, tetapi hilang sesudah ada. Dan semacam lagi mengingati gambaran yang sudah ada, terkandung dalam hati dengan fithrah.
Inilah hakikat kebenaran yang nyata, bagi orang yang memperhati-kan dengan nur mata hatinya (bashirahnya). Tetapi berat bagi orang yang mempergunakan saja pendengaran dan taqlid tanpa melihat dengan mata hati dan mata kepala.
Dari itu anda melihat orang tersebut, terpukul dengan ayat- ayat seperti itu dan memutar- balikkan tentang ta'wil peringatan dan pengakuan jiwa dengan bermacam-macam pemutar-balikan. Dan terbayang kepadanya berbagai macam pertentangan maksud tentang hadits dan ayat itu.
Kadang-kadang hal itu keras sekali sehingga dipandangnya dengan pandangan penghinaan dan timbul keyakinan kepadanya bahwa itu kekacau-balauan.
Orang yang seperti itu adalah seumpama orang buta yang masuk ke sebuah rumah. Maka tersandunglah kakinya, dengan tempat air yang tersusun rapi dalam rumah itu, lalu ia mengatakan : "Menga-pakah tempat-tempat air ini tidak diangkat dari jalan tempat lalu dan dikembalikan kepada tempatnya semula?".
Menjawab orang yang mendengar : "Bahwa tempat- tempat air itu adalah di tempatnya. Hanya mata saudara sendiri yang salah dan rusak!".
Maka begitu pulalah orang yang rusak mata hatinya. berlaku seperti itu yang lebih hebat dan lebih besar akibatnya. Karena jiwa adalah Iaksana orang yang mengendarai kuda dan badan adalah Iaksana kuda. Buta yang mengendarai kuda adalah lebih membahayakan daripada buta kuda.
Karena serupanya mata bathin dengan mata dhahir, maka berfirman Allah Ta'ala :
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى
(Maa kadzabal fuaadu maa ra- aa).Artinya : "Hati tidak mendustakan apa yang dilihatnya". (S. An-Najm, ayat 11).
Dan berfirman Allah Ta'ala :
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ
(Wa kadzaalika nurhlbraahiima malakuutas-samaawaati wal ardli). Artinya :"Dan begitulah Kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi".
(S. Al-An'am, ayat 75).
Lawan melihat dinamakan buta : Berfirman Allah Ta'ala :
فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
(Fa-innahaa laa ta*mal abshaaru wa laakin ta'mil quluubullatii fish- shuduur).Artinya :" Sesungguhnya tidaklah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada (S. Al-Hajj, ayat 46).
Dan berfirman Allah Ta'ala :
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلا
(Wa man kaana fii haadzihii a'maa fahuwa fil aakhirati a'maa wa adlallu sabiila).
Artinya :" Barangsiapa yang buta di dunia ini,maka di akhirat dia buta juga dan lebih sesat jalannya". (S. Al-Isra', ayat 72). Segala hal inilah yang di buka kepada para Nabi. Sebahagiannya adalah dengan mata kepala dan sebahagian lagi adalah dengan mata hati. Dan semuanya itu dinamakan melihat.
Kesimpulannya, orang yang tidak tembus penglihatan mata hatinya, maka tidaklah tersangkut agama padanya, selain kulitnya dan yang seperti kulit itu. Tidak isinya dan hakikatnya.
Inilah bahagian-bahagian itu, yang dipakai nama "akal" padanya.
PENJELASAN: Berlebih Kurangnya Manusia Tentang Akalnya.
Sesungguhnya berbedalah manusia tentang berlebih kurang akalnya. Dan tak ada artinya bekerja menyalin perkataan orang-orang yang hasilnya sedikit sekali. Akan tetapi, yang lebih utama dan yang penting, ialah bersegera menegaskan kebenaran.
Kebenaran yang tegas padanya ialah dikatakan, bahwa berlebih- kurangnya akal itu menempuh pada empat bahagian, selain bahagian yang kedua. Yaitu ilmu dlaruri tentang jaiznya barang yang jaiz (1 ) dan mustahilnya barang yang mustahil. (2)
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1.Jaiz= Sesuatu Yang Boleh Jadi Ada, Boleh jadi Tiada
2. Mustahil = Sesuatu yang tak diterima akal, terjadinya dan adanya
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Orang yang mengetahui bahwa dua adalah lebih banyak dari satu maka dia mengetahui juga mustahil adanya satu tubuh itu pada dua tempat dan adanya satu benda itu qadim dan hadits.
Begitu juga bandingan- bandingan yang lain dan seluruh apa yang dapat diketahui sebagai pengetahuan yang diyakini tanpa ragu-ragu-
Adapun yang tiga bahagian lagi, maka berlakulah berlebih kurang- nya akal padanya.
Dan bahagian yang keempat yaitu, : kerasnya kekuatan mencegah hawa nafsu. Maka tidaklah tersembunyi, berlebih kurangnya manusia padanya. Bahkan tidaklah tersembunyi berlebih - kurangnya keadaan seseorang menghadapi hawa nafsunya. Sekali, berlebih- kurangnya ini ada karena berlebih-kurangnya hawa nafsu. Sebab orang yang berakal itu kadang-kadang sanggup meninggalkan sebahagian hawa nafsunya dan tidak sanggup terhadap sebahagian yang lain. Tetapi bukan sehingga itu saja. Seorang pemuda kadang-kadang lemah dia meninggalkan zina. Dan ketika bertambah umurnya dan sempuma akalnya, maka sanggup dia meninggalkan zina itu
Ingin ria (sifat ingin memperlihatkan amal perbuatan kepada orang) dan ingin menjadi kepala, bertambah kuat dengan bertambah umur. Tidak bertambah lemah. Sebabnya, mungkin karena berlebih kurangnya ilmu yang memperkenalkan faedah hawa nafsu ingin ria dan menjadi kepala itu.
Karena itulah, seorang dokter sanggup mencegah diri dari sebahagian makanan yang mendatangkan melarat. Dan orang lain yang sama kedudukan akalnya,dengan dokter itu, tidak sanggup mena-hannya, apabila ia bukan dokter. Meskipun ia berkeyakinan secara umum, bahwa makanan itu mendatangkan melarat.
Akan tetapi, apabila pengetahuan dokter itu lebih sempurna, maka takutnyapun lebih keras. Maka adalah takut itu tentara bagi akal dan alatnya untuk mencegah dan menghancurkan hawa nafsu.
Demikian jugalah seorang alim itu lebih sanggup meninggalkan perbuatan ma'siat dari seorang bodoh. Karena kekuatan ilmu pengetahuannya dengan melaratnya perbuatan ma'siat itu. Yang saya maksudkan ialah orang berilmu yang sebenar- benarnya, bukan orang-orang yang bersyurban besar yang pandai bermain sandiwara.
Kalau berlebih-kurang itu dari segi hawa nafsu, niscaya tidak kembali kepada berlebih'kurangnya akal. Dan kalau dari segi ilmu, maka yang semacam ini, dari ilmu itu kita nam akan juga akal Karena ilmu pengetahuan itu menguatkan gharizah akal. Maka adalah berlebih kurang itu menurut nama yang diberikan. Dan kadang-kadang berlebih-kurang itu semata-mata pada gharizah akal, maka apahila gharizah akal itu kuat, maka sudah pasti pence- gahannya terhadap hawa nafsu adalah lebih keras.
Adapun bahagian yang ketiga yaitu ilmu pengalaman, maka berlebih-kurang manusia padanya itu tidak dapat dibantah. Karena manusia itu berlebih kurang dengan banyaknya yang betul yang dikerjakannya dan tentang cepatnya mengetahui sesuatu, adakalanya karena berlebih-kurang tentang gharizah dan adakalanya menge- nai pengalaman kerja.
Adapun yang pertama tadi yakni gharizah, maka berlebih-kurang- nya, tak ada jalan untuk membantahnya. Karena akal itu adalah seumpama nur yang terbit pada jiwa dan terangnya akanmuncul. Titik pertama dari terbitnya nur tadi ialah ketika umur tamyiz (ketika anak itu sudah dapat membedakan antara untung dan rugi). Kemudian nur itu senantiasalah bertumbuh dan bertambah dengan pelan-pelan yang tidak kentara. Sehingga sempurnalah dia ketika umur sudah mendekati empat puluh tahun.
Nur tadi adalah seumpama cahaya subuh. Mula-mula sangat tersembunyi, sukar diketahui. Kemudian dari sedikit ke sedikit bertambah, sehingga sempurnalah dengan terbit bundaran matahari.
Berlebih-kurangnya nur mata hati adalah seperti berlebih-kurang- nya sinar mata kepala. Perbedaan itu dapat diketahui antara orang kero dan orang yang berpandangan tajam. Bahkan sunnatullah (kata orang kebanyakan - kemauan alam) berlaku pada sekalian makhlukNya, dengan beransur- ansur (tidak sekaligus) pada penga-daan. Hatta gharizah syahwat pun tidak timbul pada anak-anak ketika baligh sekaligus dan dengan tiba-tiba. Tetapi tumbuh sedikit demi sedikit, secara beransur-ansur.

Begitu pulalah segala kekuatan dan sifat. Orang yang membantah berlebih-kurangnya manusia pada gharizah ini, adalah seolah-olah dia sendiri telah terlepas dari ikatan akal.
Barangsiapa menyangka bahwa akal Nabi saw. adalah seperti akal seseorang dari orang hitam dan orang Arab bodoh, maka orang itu lebih jahat dirinya dari siapa-pun dari orang-orang hitam itu.
Bagaimanakah dapat memungkiri berlebih - kurangnya gharizah akal itu? Kalau tidaklah berlebih-kurang, maka tidaklah manusia itu berbeda-beda pada pemahaman ilmu pengetahuan. Dan tidaklah manusia itu terbagi- bagi kepada orang bodoh yang tidak dapat memahami sesuatu selain sesudah payah guru pengajarinya. Dan kepada orang pintar yang dapat memahami dengan sedikit tunjuk dan isyarat saja. Dan kepada orang sempurna (kamil) yang timbul dari dirinya hakikat segala sesuatu tanpa diajarkan, seperti firman Allah Ta'ala :
يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ
(Yakaadi' zaituhaa yudlii-u walau lam tamsashu naarun, nuurun 'alaa nuur).
Artinya : "Hampir minyaknya meiaancarkan cahaya (sendirinya), biarpun tidak disinggung api. Cahaya berlapis cahaya". ( An-Nur, ayat 35).
Yang demikian itu adalah seperti nabi-nabi as. Karena jelas bagi mereka dalam bathinnya hal-hal yang sulit tanpa belajar dan mendengar yang dinamakan "ilham".
Hal yang seperti demikian, dijelaskan oleh Nabi saw. dengan sabdanya :
إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به
(Inna ruuhal qudusi nafatsa fii rau'ii ahbib man ahbabta fainnaka mufaariquhu, wa 'isy- maa syi'ta fainnaka mayyitun wa'mal maa syi'ta fainnaka majziyyun bih).Artinya :"Bahwa ruh suci itu mengilhami dalam hatiku : Sayangilah siapa yang engkau sayangi, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan dia! Hiduplah bagaimana yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau akan mati! Berbuatlah apa yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau akan dibalasi dengan amal perbuatan itu " (1)
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1. Dirawikan As Syirari dari sahl bin saad Dan At Thabrani Dari Ali, keduanya Dla'if
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Cara ini dari ajaran malaikat kepada nabi-nabi as. itu, berlainan dengan wahyu yang jelas. Yaitu mendengar suara dengan pancaindera dari telinga dan melihat malaikat dengan pancaindera dari mata.
Karena itulah diterangkan dari hal ini, dengan pengilhaman ke dalam hati. Dan tingkatan wahyu itu banyak, Membicarakannya tidak layak dalam ilmu muamalah. Karena dia itu sebahagian dari ilmu mukasyafah.
Janganlah disangka bahwa dengan mengenai tingkatan- tingkatan wahyu itu, membawa kita kepada derajat wahyu, Karena tidak jauh perbedaannya dengan seorang dokter yang mengajari orang sakit, tingkatan- tingkatan kesehatan dan seorang 'alim yang mengajari orang fasiq, tingkatan-tingkatan keadilan, meskipun dia sendiri kosong daripadanya.
Maka ilmu itu satu hal dan adanya yang diketahui itu satu hal pula. Maka tidaklah tiap orang yang mengetahui tentang kenabian dan kewalian, lalu dia itu nabi dan wali. Dan tidak pula setiap orang yang mengenai taqwa, dan wara' sampai kepada yang sekecil-kecilnya, lalu dia itu seorang yang taqwa.
Dan terbaginya manusia itu kepada orang yang menyadari dari dirinya sendiri dan mengerti, orang yang tidak mengerti melainkan dengan disadarkan dan diajarkan dan orang yang tak ada gunanya diajarkan dan juga disadarkan, adalah seperti terbaginya tanah : ada yang terkumpul padanya air, lalu kuat. Maka dapat memancarkan beberapa mata air. Ada yang memerlukan kepada penggalian supaya keluar air ke parit-parit. Dan ada pula yang tidak berguna sama sekali digali, yaitu tanah kering yang tidak mengandung air. Dan yang demikian itu, karena berbeda zat tanah mengenai sifat-sifatnya.
Maka seperti itu pulalah perbedaan jiwa dalam gharizah akal.
Berlebih - kurangnya akal menurut yang dinukilkan dari agama, dibuktikan oleh riwayat bahwa Abdullah bin Salam ra. bertanya kepada Nabi saw. dalam suatu pembicaraan yang panjang. Di mana pada akhirnya Nabi saw. menyifatkan kebesaran 'Arasy dan para malaikat bertanya kepada Tuhan : "Hai Tuhan kami'. Adakah Engkau menjadikan sesuatu yang lebih besar dari 'Arasy?". Maka menjawab Tuhan : "Ada, yaitu akal!".
Bertanya malaikat lagi: "Sampai di mana batas kebesarannya?".
Menjawab Tuhan : "Tidak dapat dihinggakan dengan suatu ilmu pengetahuan. Adakah bagimu pengetahuan tentang bilangan pasir?".
Menjawab malaikat itu : "Tidak". Maka berfirman Allah Ta'ala : قال الله عز وجل فإني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل فمن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى الثلاث والأربع ومنهم من أعطى فرقا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم من أعطى أكثر من ذلك "Sesungguhnya Aku menjadikan akal itu bermacam-macam, seperti bilangan pasir. Sebahagian manusia ada yang diberikan sebiji. Sebahagian ada yang diberikan dua biji, ada yang tiga biji dan empat biji. Diantara mereka ada yang diberikan secupak, ada yang segantang dan ada pula diantara mereka yang diberikan lebih banyak dari itu". (1)
Jikalau anda bertanya, mengapa beberapa golongan dari kaum shufi mencela akal dan apa yang dipahami oleh akal?.
Mengenai dengan celaan itu, ketahuilah bahwa sebabnya, ialah karena manusia membawa nama akal dan apa yang dipahami oleh akal itu, kepada pertengkaran dan perdebatan tentang soal-soal yang bertentangan dan main mutlak-mutlakan. Yaitu membuat ilmu kalam.
Maka kaum shufi itu tidak sanggup menetapkan dengan dalil-dalil dari mereka sendiri bahwa anda telah bersalah memberi nama itu. Karena cara yang demikian itu tidak terhapus begitu saja dari hati kaum shufi sesudah demikian berkembang pada mulut orang banyak dan melekat pada hati. Lalu kaum shufi itu mencela akal dan apa yang dipahami oleh akal. Yaitu akal yang dinamakan dengan demikian pada mereka.
Adapun nur mata hati yang tersembunyi yang dengan nur itu dikenal Allah Ta'ala dan kebenaran rasul-rasulNya, maka bagaimanakah tergambar mencelanya? Sedangkan Allah Ta'ala memberi pujian kepadanya? Kalau dicela, maka apalagi sesudah itu yang dapat dipuji?.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 1 Dirawikan Ibnul Mahbar dari Anas dengan telengkapnya dan At-Tirmldzi dengan dirlngkaskan.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Kalau yang dipuji itu agama, maka dengan apa diketahui kebenaran agama itu? Kalau diketahui dengan akal yang dicela, yang tak dapat dipercayai itu, maka adalah agama itu tercela pula. Dan janganlah terpengaruh dengan orang yang mengatakan bahwa agama itu diketahui dengan 'ainul-yaqin dan nurul-iman, tidak dengan akal.
Sesungguhnya kami maksudkan dengan akal itu, ialah apa yang dimaksudkan dengan 'ainul- yaqin dan nurul-iman tadi. Yaitu sifat bathiniah yang membedakan manusia dari hewan. Sehingga manusia itu dapat mengetahui hakikat segala sesuatu dengan sifat bathiniah tersebut.
Kebanyakan kesalahan itu berkembang dari kebodohan orang-orang yang mencari kebenaran dari kata-kata saja. Maka tersalahlah mereka dalam kata-kata itu, karena kesalahan istilah manusia pada kata-kata itu.
Sekedar ini mencukupilah mengenai penjelasan akal itu! Wallaahu a'lam.
Allah Yang Maha Tahu!.
Telah sempurnalah KITAB ILMU dengan pujian dan nikmat Allah Ta'ala.
Rakhmat Allah kepada penghulu kita Muhammad dan kepada tiap- tiap hambaNya yang pilihan dari penduduk bumi dan langit, di mana akan disambung dengan KITAB QAWA'IDIL-'AQAID insya Allah Ta'ala.
والحمد لله وحده أولا وآخرا

Segala pujian untuk Allah Yang Maha Esa pada awalnya dan pada akhimya!.
327<<BACK

The Soda Pop